Search

Leve Fanm Yo

Updated: Mar 6, 2021

Fanm yo bel yo travay pousa . Bondye leve fanm yo , men legliz ki kole zepol li ak kilti romen yo rabese fanm.

Yo konfiney nan yon sel rol , gade kay, fe pitit, prepare kouche lezom. Malgre tou yo di fanm nan lise yon moun de segond zonn . Lipa kreye kon gason a limaj Bondye . Se pousa yo tretel kou yon enferye . Li responsable tout mal kigen nan le mond , poutan se sou li yo fe kadejake , seli yo vyole, se li yo fe vyolans sou li ,se li yo akapare travay li. Poutan se li ki prepare tout gran lezom yo , Depite ,Senate, Chef Eta ,Majistra , Rwa elatriye.

Men yo pa vle li okipe pos sa yo paske tandans lan montre ke fanm yo travay pi byen pase gason . Erezman Bondye pa aji konsa . Li kreye lom ak fanm nan imaj li , li ba yo menm dwa menm lwa menm pwofesyon .

Nou kapab konstate nan kreyasyon pep izrayel la te gen Moyiz,Miryam ak Arawon yo tout te dirijan e pwofet . Sa se yon ti goute nou ba ou nan tout sa nougen pou we pa la swit.

Shalom Shalom ...37 views0 comments

Recent Posts

See All

A l'occasion de ce jour de la célébration de la Résurrection du Christ-Messie, l'équipe qoheleth des Femmes, Leve Fanm Yo vous souhaite une joyeuse Pâques. Pâques est considérée comme un nouveau Pouri

Aujourd'hui, 8 mars 2022 marque la Journée internationale de la femme. l'Equipe Qoheleth des Femmes, Leve Fanm Yo, profite de l'occasion pour saluer toutes les femmes du monde. Elle vous souhaite bon

The Qoheleth Team of women, Leve Fanm Yo has chosen to approach the most important woman in the genealogy of Jesus. She is blessed among all women. The Bible does not tell us much about her in relatio